Paslaugų pirkimo ir atšaukimo politika

  1. Bendrosios sąlygos

1.1. Paslaugų pirkimo ir atšaukimo taisyklės (toliau – Taisyklės) numato asmens (toliau – pirkėjo), įsigyjančio organizuotą patirtį ar paslaugas (toliau – paslauga) internetinėje parduotuvėje, t. y. svetainėje https://www.pancars.eu (toliau – internetinė parduotuvė), iš UAB „PANCARS“, registracijos Nr. 306327093 (toliau – pardavėjo), juridinis adresas: T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius, LT-03111, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Paslauga pradedama teikti visiškai ją apmokėjus ir gavus pardavėjo patvirtinimą elektroniniu būdu į pirkėjo nurodytą el. paštą.

1.3. Kiekvienas dalyvis asmeniškai atsako už bet kokią riziką, susijusią su numatyta veikla. Konkrečią riziką ar susirūpinimą keliančius dalykus dalyviai turi nurodyti registracijos metu ir aptarti su paslaugų teikėju individualiai.

  1. Pirkimo sutartis

2.1. Nuotolinė sutartis (toliau – pirkimo sutartis) tarp pirkėjo ir pardavėjo sudaroma tuo metu, kai pirkėjas užpildo užsakymo krepšelį internetinėje parduotuvėje ir sumoka už pirkinį.

2.2. Norėdamas užbaigti pirkimą, pirkėjas nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, perskaito sąlygas ir patvirtina jas mygtuku „Pirkti“ arba „Mokėti“. Pirkimo sutartis yra privaloma pirkėjui ir pardavėjui visą paslaugos teikimo laikotarpį.

2.3. Kiekviena pirkėjo ir pardavėjo sudaryta paslaugų pirkimo sutartis saugoma pardavėjo duomenų bazėje 5 (penkeriems) metams arba tol, kol bus pasiekti duomenų tvarkymo tikslai, arba, jei duomenys gali būti naudojami kitais tikslais, – kiti tikslai.

2.4. Jei Pirkėjas nesutinka su Sąlygomis, jis atšaukia pirkimą ir nepateikia užsakymo.

  1. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas, įsigydamas paslaugą internetinėje parduotuvėje, privalo vadovautis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais;

3.2. Pirkėjas atlieka visą mokėjimą pasirinktu mokėjimo būdu paslaugos pirkimo metu. Jei mokėjimo operacija atšaukiama po paslaugos pirkimo, pirkimo sutartis laikoma negaliojančia.

3.3. Pircējam ir tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma Noteikumu 5.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo sveikatą, kai lankosi paslaugų teikimo vietoje. Pirkėjas privalo įvertinti riziką ir, jei reikia, pasikonsultuoti su gydytoju ar specialistu.

  1. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atšaukti paslaugos teikimą likus 7 dienoms iki nurodytos datos, jei nesusirenka minimalus organizuojamos patirties dalyvių skaičius. Pardavėjas informuoja pirkėją apie paslaugos atšaukimą pirkėjo nurodytu el. paštu. Jei paslauga atšaukiama dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pardavėjas per 5 (penkias) darbo dienas grąžina visą paslaugos pirkėjui sumokėtą dalyvio mokestį.

4.2. Pardavėjas turi teisę apriboti arba sustabdyti teisę naudotis Internetine parduotuve be išankstinio įspėjimo, jei pirkėjas bando sutrikdyti Internetinės parduotuvės veikimą arba pažeidžia Sąlygas. Pirkėjas atsako už pardavėjui padarytą žalą ir privalo ją visiškai atlyginti dėl pirmiau nurodytų veiksmų.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti Sąlygose nurodytas nuostatas. Dabartinė Taisyklių redakcija skelbiama interneto svetainėje https://www.pancars.eu/. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos ir taikomi visiems po paskelbimo atliktiems pirkimams.

4.4. Pardavėjas neatsako už pirkėjo nuostolius, patirtus dėl internetinės parduotuvės veikimo sutrikimų ar tinklo duomenų perdavimo klaidų.

4.5. Jei dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių pardavėjas negali suteikti paslaugos pirkėjui, jis gali pirkėjui pasiūlyti analogišką paslaugą. Jei pirkėjas nesutinka su paslaugos pakeitimais, pardavėjas grąžins pirkėjui visą mokestį per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkėjo atsisakymo gavimo dienos.

  1. Atsisakymo sąlygos ir grąžinimo procedūra

5.1. Veicot pirkumu interneta veikalā, pircējs var izmantot atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

5.2. Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas par pakalpojumu sniegšanu.

5.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu pārdevējam uz e-pastu: pancars@pancars.eu

5.4. Pārdevējam, gadījumā, ja pircējs izsaka vēlmi par atteikšanos no pakalpojuma, ir jānosūta atteikuma veidlapa uz e-pastu: pancars@pancars.eu.

5.5. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad pircējs patstāvīgi sedz izmaksas, kas saistītas ar atteikumu no pakalpojuma.

5.6. Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējs ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pircējs ir nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksā pircēja veiktās iemaksas.

5.7. Atteikuma tiesības attiecas uz pircēju, kurš saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu var tikt atzīts par patērētāju. Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas, vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.