Personas apliecinošie dokumentiAutovadītājam/nomniekam pie auto saņemšanas jābūt derīgai atbilstošās kategorijas vadītāja apliecībai.
Vecuma ierobežojumiAutovadītāja/nomnieka minimālais vecums – 23 gadi. Tiek iekasēta 500 EUR drošības nauda, ja autovadītāja/nomnieka vecums ir mazāks par 23 gadiem.
ApdrošināšanaIznomājamās/pasākumos izmantojamās automašīnas ir apdrošinātas un tām ir spēkā autovadītāja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises(OCTA).

Bojājumu un zādzības apdrošināšana(CDW) nav iekļauta. Maksa: 25 EUR/AUTO (450€ pašrisks)

Norēķini un drošības naudaNorēķini par pakalpojumiem tiek veikti veicot rezervāciju www.pancars.eu mājaslapā vai ar pārskaitījumu apmaksājot izstādīto rēķinu.  Lai rezervētu jebkuru PANCARS pakalpojumu, jāveic 100% pakalpojuma priekšapmaksa.

VEIKTIE MAKSĀJUMI, REZERVĀCIJU ATCELŠANAS GADĪJUMĀ, NETIEK ATGRIEZTI, JO MŪSU AUTOPARKĀ IR LIMITĒTS AUTO SKAITS UN JA REZERVĒJAT SEV PIEREDZI AR MŪSU AUTO KONKRĒTĀ DIENĀ UN LAIKĀ, MĒS VAIRS NEPIEDĀVĀJAM JŪSU REZERVĒTO LAIKU UN AUTO CITIEM KLIENTIEM.

Administratīvie parkāpumi, dokumentu vai atslēgu nozaudēšanaKlients nes pilnu atbildību par visiem administratīvajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti automašīnas nomas vai pasākuma laikā. Automašīnas atslēgu vai dokumentu nozaudēšanas gadijumā klientam ir jāmaksā soda nauda 100 EUR apmerā.
Automašīnas pieņemšana, nodošana un pasākumu norises laikiAutomašīnu NOMAS pieņemšana un nodošana klientam notiek Rīgā, Andrejostas ielā 18. Katru dienu no 9:00 līdz 19:00. Auto NOMAS nodošana vai pieņemšana ārpus mūsu darba laika – 25 eur(neatkarīgi no auto skaita).

PANCARS piedāvātie privātie pasākumi var notikt jebkurā diennakts laikā bez papildmaksas.

Teritoriālie ierobežojumiAutomašīnas iznomāšanas teritorija ir Latvijas Republikas administratīvās robežās. Atļautais dienakts nobraukums ir 200 KM. Par pārbrauktiem katriem 100 KM tiek aprēķināta 20 EUR papildu maksa.
Degviela & TīrīšanaAutomašīna klientam tiek nodota tīra ar pilnu degvielas bāku. Klientam ir jāatgriež automašīna tīra un ar pilnu degvielas bāku.

Gadījumā, ja automašīnas degvielas tvertne nav pilnībā piepildīta, Nomnieks apmaksā Iznomātājam iztrūkstošo degvielas daudzumu un papildu 15 EUR uzpildīšanas maksu.

Gadījumā, ja automašīna nav pilnībā tīra, Nomnieks apmaksā Iznomātājam 20 EUR tīrīšanas maksu.

AutomašīnasPANCARS autoparkā ir 35 auto. Automašīnās ir 4 sēdvietas. Tomēr mūsu organizētu orientēšanās vai cita veida sacensību/aktivitāšu laikā  fienā automašīnā atļaujam atrasties tikai 2 – 3 cilvēkiem. Nomu laikā – 4 cilvēkiem
BākaBāka ir 19 litrus liela un var nobraukt aptuveni no 250 līdz 350 km(atkarībā kā brauc)
Auto piegādeAuto piegāde/savākšana no citas lokācijas vai atgriešana/nodošana ārpus mūsu darba laika ir maksas pakalpojums. Maksa par auto piegādi/savākšanu Rīgā – 25 eur/auto vienam virzienam.
Pasākumu organizēšanaPANCARS organizētajos pasākumos/pieredzēs ir iekļauta gan degviela gan auto pilna tīrīšana. Kā arī katrai programmai individualizētie un aprakstītie papildieguvumi.

Pakalpojuma iegādes un atteikuma politika

  1. Vispārējie noteikumi

1.1. Pakalpojumu iegādes un atteikuma politika (turpmāk – Noteikumi) paredz savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību no personas (turpmāk – pircējs), kas iegādājas organizētās pieredzes vai pakalpojumus (turpmāk – pakalpojums) interneta veikalā – interneta vietnē: https://www.pancars.eu (turpmāk – interneta veikals), no SIA UNICORN DIVISION, vienotais reģistrācijas nr. 40203169165 (turpmāk – pārdevējs) juridiskā adrese: Kurbada iela 1a-22, Rīga, LV-1009.

1.2. Pakalpojums tiek uzsākts pēc pilnas pakalpojuma apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas no pārdevēja elektroniskā veidā uz pircēja norādīto e-pastu.

1.3. Dalība pakalpojumā ir katra dalībnieka personīgā atbildība par jebkuriem riskiem saistībā ar paredzētajām aktivitātēm. Īpašie riski vai šaubas, kas ir dalībniekiem ir jāmin reģistrācijas brīdī un jāpārrunā ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

  1. Pirkuma līguma noslēgšana

2.1. Distances līgums  (turpmāk – pirkuma līgums) starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs interneta veikalā noformē pasūtījuma grozu un apmaksā pirkumu.

2.2. Pircējs, lai noformētu pirkumu, norāda piegādes adresi, izvēlas apmaksas veidu un iepazīstas ar Noteikumiem un apstiprina to ar taustiņu «Pirkt» vai “Apmaksāt”. Pirkuma līgums ir saistošs pircējam un pārdevējam visā pakalpojuma sniegšanas laikā.

2.3. Katrs noslēgtais pakalpojuma pirkuma līgums starp pircēju un pārdevēju glabājas pārdevēja datubāzē 5 (piecus) gadus, vai līdz datu apstrādes nolūku sasniegšanai, vai ja dati var tikt izmantoti citu nolūku sasniegšanai – tad līdz citu nolūku termiņam.

2.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tad pircējs atceļ pirkumu un neveic pasūtījumu.

  1. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1.  Pircējam ir saistoši Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti, iegādājoties pakalpojumu interneta veikalā;

3.2.  Pircējs veic pilnu apmaksu, izmantojot izvēlēto maksājuma veidu pakalpojuma iegādes brīdī. Ja pēc pakalpojuma iegādēs maksājuma transakcija tiek atcelta, pirkuma līgums tiek atzīts par spēkā neesošu.

3.3. Pircējam nav tiesības atteikties no iegādātā pakalpojuma, jo pārdevējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

3.4. Pircējs pilnībā ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apmeklējot pakalpojumus. Pircējam ir pienākums izvērtēt riskus un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar savu ārstu vai speciālistu.

  1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atcelt pakalpojuma sniegšanu 7 dienas pirms noteiktā datuma, ja minimālais dalībnieku skaits organizētajās pieredzēs nav sasniegts. Par pakalpojuma atcelšanu pārdevējs informē pircēju uz pircēja norādīto e-pastu. Gadījumā, ja pakalpojums tiek atcelts nepietiekoša dalībnieku skaita dēļ, pārdevējs atmaksā pakalpojuma pircējam iemaksāto dalības maksu pilnā apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā.

4.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu, ja pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj Noteikumus. Pircējs uzņemas atbildību par pārdevējam radītajiem zaudējumiem, un atlīdzina tos pilnā apmērā, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.

4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumos noteiktos nosacījumus. Aktuālā Noteikumu redakcija tiek ievietota interneta vietnē https://www.pancars.eu/. Izmaiņas stājas spēkā no to publikācijas brīža un darbojas attiecībā uz visiem pirkumiem, kas ir noslēgti pēc publikācijas.

4.4. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala darbības traucējumiem vai tīkla datu pārraides kļūdām.

4.5. Gadījumā, ja kādu no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs nevar pakalpojumu piegādāt Pircējam, pārdevējs var piedāvāt analogu pakalpojumu pircējam. Ja Pircējs nepiekrīt izmaiņām pakalpojumā, pārdevējs atmaksā pircējam pilnu maksu 5 (piecu) darba dienu laikā no pircēja atteikuma saņemšanas dienas.

  1. Atteikuma nosacījumi un atgriešanas kārtība

5.1. Veicot pakalpojuma pirkumu interneta veikalā, pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības. Jo katra piedāvātā izklaides pieredze tiek rezervēta konkrētā dienā un laikā ar limitētu pieejamību.